Tiimimme vahvistuu jälleen uudella osaajalla.

Tervetuloa Mikael.

Mikael vahvistaa osaamistamme ohjelmistoratkaisujen tuottajana. Ohjelmistoihimme liittyy yhä enenevässä määrin myös laiteintegraatiota.